Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 22-05-2024

Bộ số thứ nhất 01
Bộ số thứ hai 07
Bộ số thứ ba 10
Bộ số thứ tư 13
Bộ số thứ năm 17
Bộ số thứ sáu 26

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 18-05-2024

Bộ số thứ nhất 09
Bộ số thứ hai 11
Bộ số thứ ba 13
Bộ số thứ tư 31
Bộ số thứ năm 35
Bộ số thứ sáu 36

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 15-05-2024

Bộ số thứ nhất 04
Bộ số thứ hai 10
Bộ số thứ ba 21
Bộ số thứ tư 22
Bộ số thứ năm 27
Bộ số thứ sáu 30

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 11-05-2024

Bộ số thứ nhất 19
Bộ số thứ hai 22
Bộ số thứ ba 23
Bộ số thứ tư 30
Bộ số thứ năm 32
Bộ số thứ sáu 33

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 08-05-2024

Bộ số thứ nhất 02
Bộ số thứ hai 04
Bộ số thứ ba 05
Bộ số thứ tư 13
Bộ số thứ năm 14
Bộ số thứ sáu 31

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 04-05-2024

Bộ số thứ nhất 02
Bộ số thứ hai 07
Bộ số thứ ba 12
Bộ số thứ tư 14
Bộ số thứ năm 33
Bộ số thứ sáu 35

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 01-05-2024

Bộ số thứ nhất 03
Bộ số thứ hai 04
Bộ số thứ ba 15
Bộ số thứ tư 22
Bộ số thứ năm 24
Bộ số thứ sáu 25

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 27-04-2024

Bộ số thứ nhất 06
Bộ số thứ hai 14
Bộ số thứ ba 27
Bộ số thứ tư 32
Bộ số thứ năm 33
Bộ số thứ sáu 34

Xổ số Điện toán 6x36

Xổ số Điện toán 6x36 mở thưởng vào các ngày thứ 4,7 hàng tuần

Cờ thế