Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 05-06-2023 - XSHCM

Giải tám 02
Giải bảy 107
Giải sáu 5365 6729 1126
Giải năm 6044
Giải tư 97539 50838 84886 08834 35653 43973 28308
Giải ba 72092 98840
Giải nhì 50891
Giải nhất 32809
Giải đặc biệt 204147
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
02 - 07 - 08 - 09 - 26 - 29 - 34 - 38 - 39 - 40 - 44 - 47 - 53 - 65 - 73 - 86 - 91 - 92

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 03-06-2023 - XSHCM

Giải tám 20
Giải bảy 096
Giải sáu 9319 5879 8421
Giải năm 8592
Giải tư 24273 96010 32536 79016 58375 08815 41639
Giải ba 77105 18824
Giải nhì 12430
Giải nhất 24135
Giải đặc biệt 331639
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
05 - 10 - 15 - 16 - 19 - 20 - 21 - 24 - 30 - 35 - 36 - 39[2] - 73 - 75 - 79 - 92 - 96

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 29-05-2023 - XSHCM

Giải tám 50
Giải bảy 453
Giải sáu 9927 2176 1003
Giải năm 8051
Giải tư 67589 09910 66017 14590 01912 81722 52246
Giải ba 66390 40716
Giải nhì 87280
Giải nhất 58068
Giải đặc biệt 124399
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
03 - 10 - 12 - 16 - 17 - 22 - 27 - 46 - 50 - 51 - 53 - 68 - 76 - 80 - 89 - 90[2] - 99

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 27-05-2023 - XSHCM

Giải tám 63
Giải bảy 260
Giải sáu 6879 4846 9181
Giải năm 6545
Giải tư 87137 11858 58616 28538 19370 22517 87915
Giải ba 55682 86425
Giải nhì 56854
Giải nhất 80920
Giải đặc biệt 467972
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
15 - 16 - 17 - 20 - 25 - 37 - 38 - 45 - 46 - 54 - 58 - 60 - 63 - 70 - 72 - 79 - 81 - 82

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 22-05-2023 - XSHCM

Giải tám 34
Giải bảy 678
Giải sáu 8750 4913 1502
Giải năm 8154
Giải tư 04335 96482 17857 69373 48065 15443 90554
Giải ba 57542 10898
Giải nhì 67849
Giải nhất 71714
Giải đặc biệt 940078
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
02 - 13 - 14 - 34 - 35 - 42 - 43 - 49 - 50 - 54[2] - 57 - 65 - 73 - 78[2] - 82 - 98

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 20-05-2023 - XSHCM

Giải tám 58
Giải bảy 857
Giải sáu 9295 0434 3996
Giải năm 5267
Giải tư 59261 04060 18199 20318 00961 91005 58028
Giải ba 21244 92475
Giải nhì 65847
Giải nhất 27333
Giải đặc biệt 921019
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
05 - 18 - 19 - 28 - 33 - 34 - 44 - 47 - 57 - 58 - 60 - 61[2] - 67 - 75 - 95 - 96 - 99

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 15-05-2023 - XSHCM

Giải tám 81
Giải bảy 314
Giải sáu 1166 3706 6901
Giải năm 3434
Giải tư 24648 55019 29755 76145 18552 65173 10335
Giải ba 17355 91438
Giải nhì 80802
Giải nhất 56292
Giải đặc biệt 054090
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
01 - 02 - 06 - 14 - 19 - 34 - 35 - 38 - 45 - 48 - 52 - 55[2] - 66 - 73 - 81 - 90 - 92

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 13-05-2023 - XSHCM

Giải tám 99
Giải bảy 989
Giải sáu 4106 4451 2033
Giải năm 7150
Giải tư 64425 60618 32023 86786 87397 67483 86697
Giải ba 81874 44529
Giải nhì 62399
Giải nhất 96075
Giải đặc biệt 135994
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
06 - 18 - 23 - 25 - 29 - 33 - 50 - 51 - 74 - 75 - 83 - 86 - 89 - 94 - 97[2] - 99[2]

Xổ số TP.HCM

Xổ số TP.HCM mở thưởng vào các ngày thứ 2,7 hàng tuần

Cờ thế