Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 02-06-2023 - XSBD

Giải tám 69
Giải bảy 417
Giải sáu 1863 1661 4769
Giải năm 3830
Giải tư 09764 85471 77777 52998 76877 02760 33896
Giải ba 40688 40021
Giải nhì 00695
Giải nhất 52325
Giải đặc biệt 291727
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
17 - 21 - 25 - 27 - 30 - 60 - 61 - 63 - 64 - 69[2] - 71 - 77[2] - 88 - 95 - 96 - 98

Kết quả Xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 26-05-2023 - XSBD

Giải tám 62
Giải bảy 388
Giải sáu 5999 4933 2511
Giải năm 6404
Giải tư 22332 60687 94402 20882 57379 67545 19515
Giải ba 84930 40724
Giải nhì 79308
Giải nhất 50742
Giải đặc biệt 262332
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
02 - 04 - 08 - 11 - 15 - 24 - 30 - 32[2] - 33 - 42 - 45 - 62 - 79 - 82 - 87 - 88 - 99

Kết quả Xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 19-05-2023 - XSBD

Giải tám 24
Giải bảy 083
Giải sáu 3716 8491 3269
Giải năm 6286
Giải tư 07137 55594 54999 36213 62901 25561 29210
Giải ba 68736 81494
Giải nhì 34408
Giải nhất 57724
Giải đặc biệt 190104
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
01 - 04 - 08 - 10 - 13 - 16 - 24[2] - 36 - 37 - 61 - 69 - 83 - 86 - 91 - 94[2] - 99

Kết quả Xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 12-05-2023 - XSBD

Giải tám 54
Giải bảy 920
Giải sáu 6041 8589 1073
Giải năm 4861
Giải tư 37116 48476 22601 57927 04099 35731 30350
Giải ba 44933 23653
Giải nhì 85346
Giải nhất 46106
Giải đặc biệt 019137
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
01 - 06 - 16 - 20 - 27 - 31 - 33 - 37 - 41 - 46 - 50 - 53 - 54 - 61 - 73 - 76 - 89 - 99

Kết quả Xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 05-05-2023 - XSBD

Giải tám 26
Giải bảy 292
Giải sáu 5839 5489 2494
Giải năm 6378
Giải tư 16300 28766 96785 48115 10190 66009 62192
Giải ba 82507 85674
Giải nhì 45805
Giải nhất 59035
Giải đặc biệt 986619
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
00 - 05 - 07 - 09 - 15 - 19 - 26 - 35 - 39 - 66 - 74 - 78 - 85 - 89 - 90 - 92[2] - 94

Kết quả Xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 28-04-2023 - XSBD

Giải tám 07
Giải bảy 256
Giải sáu 1367 7365 9382
Giải năm 7371
Giải tư 78279 93399 06133 86733 42785 70699 70146
Giải ba 30725 37676
Giải nhì 76112
Giải nhất 18454
Giải đặc biệt 156511
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
07 - 11 - 12 - 25 - 33[2] - 46 - 54 - 56 - 65 - 67 - 71 - 76 - 79 - 82 - 85 - 99[2]

Kết quả Xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 21-04-2023 - XSBD

Giải tám 13
Giải bảy 640
Giải sáu 9853 4054 7463
Giải năm 1716
Giải tư 67545 21078 11961 62708 50995 14673 02254
Giải ba 24564 95682
Giải nhì 23903
Giải nhất 21885
Giải đặc biệt 547431
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
03 - 08 - 13 - 16 - 31 - 40 - 45 - 53 - 54[2] - 61 - 63 - 64 - 73 - 78 - 82 - 85 - 95

Kết quả Xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 14-04-2023 - XSBD

Giải tám 84
Giải bảy 082
Giải sáu 8368 6099 5359
Giải năm 4806
Giải tư 25755 66730 06863 87059 30283 71582 32541
Giải ba 89724 19633
Giải nhì 08281
Giải nhất 11155
Giải đặc biệt 871141
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
06 - 24 - 30 - 33 - 41[2] - 55[2] - 59[2] - 63 - 68 - 81 - 82[2] - 83 - 84 - 99

Xổ số Bình Dương

Xổ số Bình Dương mở thưởng vào ngày thứ 6 hàng tuần

Cờ thế