Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 4-2024   217426   
   413781   
   645366   
   288648   
       
Tháng 5-2024   517422   
   051442   
   229333   
   725475   
       
Cờ thế