Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 5-2024  330440  304905 
  762242  377478 
  421752  558046 
  864720  476726 
  526514    
Tháng 6-2024     661914 
  617219  169163 
  237610    
       
       
Cờ thế