Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 5-2023  498688  922468 
  997962  161597 
  181996  193652 
  194093  434485 
  128315    
Tháng 6-2023     764709 
       
       
       
       
Cờ thế