Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 5-2023   139284   
   452004   
   699494   
   658883   
       
Tháng 6-2023   875870   
       
       
       
       
Cờ thế