Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 4-2024   503415   
   281284   
   775821   
   766312   
       
Tháng 5-2024   459151   
   737385   
   627275   
   616286   
       
Cờ thế