Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 5-2023       
44481585469799663134841021994967753
90956190316794922632223177045245297
32754959721996620319361919623779459
858672076588961    
Tháng 6-2023   95921719630037004408
0008183079     
       
       
       
Cờ thế