Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 01-06-2023 - XSBDI

Giải tám 65
Giải bảy 239
Giải sáu 1065 0600 6539
Giải năm 1223
Giải tư 32865 56336 65477 03160 63925 21438 21490
Giải ba 51340 66743
Giải nhì 47571
Giải nhất 12189
Giải đặc biệt 896120
Hai số cuối của các giải Bình Định:
00 - 20 - 23 - 25 - 36 - 38 - 39[2] - 40 - 43 - 60 - 65[3] - 71 - 77 - 89 - 90

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 25-05-2023 - XSBDI

Giải tám 46
Giải bảy 488
Giải sáu 5898 3101 9550
Giải năm 1427
Giải tư 91191 39400 79968 67492 96767 32093 64208
Giải ba 57126 06197
Giải nhì 37351
Giải nhất 66306
Giải đặc biệt 714605
Hai số cuối của các giải Bình Định:
00 - 01 - 05 - 06 - 08 - 26 - 27 - 46 - 50 - 51 - 67 - 68 - 88 - 91 - 92 - 93 - 97 - 98

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 18-05-2023 - XSBDI

Giải tám 34
Giải bảy 368
Giải sáu 8569 2135 9567
Giải năm 7878
Giải tư 59796 94210 47286 83380 36264 49325 96527
Giải ba 50738 93375
Giải nhì 47762
Giải nhất 45027
Giải đặc biệt 036398
Hai số cuối của các giải Bình Định:
10 - 25 - 27[2] - 34 - 35 - 38 - 62 - 64 - 67 - 68 - 69 - 75 - 78 - 80 - 86 - 96 - 98

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 11-05-2023 - XSBDI

Giải tám 96
Giải bảy 488
Giải sáu 9347 7950 8646
Giải năm 8063
Giải tư 42614 83063 00344 35773 15742 60098 05444
Giải ba 69096 93345
Giải nhì 01830
Giải nhất 83816
Giải đặc biệt 381981
Hai số cuối của các giải Bình Định:
14 - 16 - 30 - 42 - 44[2] - 45 - 46 - 47 - 50 - 63[2] - 73 - 81 - 88 - 96[2] - 98

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 04-05-2023 - XSBDI

Giải tám 35
Giải bảy 330
Giải sáu 3954 9040 2400
Giải năm 2553
Giải tư 26261 99604 32851 77727 45828 80496 27634
Giải ba 10827 48606
Giải nhì 85943
Giải nhất 34575
Giải đặc biệt 355030
Hai số cuối của các giải Bình Định:
00 - 04 - 06 - 27[2] - 28 - 30[2] - 34 - 35 - 40 - 43 - 51 - 53 - 54 - 61 - 75 - 96

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 27-04-2023 - XSBDI

Giải tám 70
Giải bảy 368
Giải sáu 2606 9657 7928
Giải năm 9464
Giải tư 15042 82534 68574 86106 94469 61939 59050
Giải ba 20823 21989
Giải nhì 94429
Giải nhất 40378
Giải đặc biệt 244720
Hai số cuối của các giải Bình Định:
06[2] - 20 - 23 - 28 - 29 - 34 - 39 - 42 - 50 - 57 - 64 - 68 - 69 - 70 - 74 - 78 - 89

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 20-04-2023 - XSBDI

Giải tám 19
Giải bảy 279
Giải sáu 6166 6117 3153
Giải năm 1124
Giải tư 14184 23790 34751 10439 44324 95788 14125
Giải ba 33379 78976
Giải nhì 99463
Giải nhất 80343
Giải đặc biệt 291616
Hai số cuối của các giải Bình Định:
16 - 17 - 19 - 24[2] - 25 - 39 - 43 - 51 - 53 - 63 - 66 - 76 - 79[2] - 84 - 88 - 90

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 13-04-2023 - XSBDI

Giải tám 55
Giải bảy 167
Giải sáu 6042 2207 6971
Giải năm 0536
Giải tư 90354 70971 89544 37505 06960 40238 27991
Giải ba 42551 44857
Giải nhì 06025
Giải nhất 76051
Giải đặc biệt 529523
Hai số cuối của các giải Bình Định:
05 - 07 - 23 - 25 - 36 - 38 - 42 - 44 - 51[2] - 54 - 55 - 57 - 60 - 67 - 71[2] - 91

Xổ số Bình Định

Xổ số Bình Định mở thưởng vào ngày thứ 5 hàng tuần

Cờ thế