Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 25-03-2023

Bộ số thứ nhất 01
Bộ số thứ hai 02
Bộ số thứ ba 18
Bộ số thứ tư 26
Bộ số thứ năm 33
Bộ số thứ sáu 34

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 22-03-2023

Bộ số thứ nhất 04
Bộ số thứ hai 05
Bộ số thứ ba 10
Bộ số thứ tư 20
Bộ số thứ năm 21
Bộ số thứ sáu 34

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 18-03-2023

Bộ số thứ nhất 07
Bộ số thứ hai 08
Bộ số thứ ba 16
Bộ số thứ tư 18
Bộ số thứ năm 19
Bộ số thứ sáu 27

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 15-03-2023

Bộ số thứ nhất 14
Bộ số thứ hai 16
Bộ số thứ ba 17
Bộ số thứ tư 29
Bộ số thứ năm 30
Bộ số thứ sáu 32

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 11-03-2023

Bộ số thứ nhất 05
Bộ số thứ hai 10
Bộ số thứ ba 13
Bộ số thứ tư 19
Bộ số thứ năm 27
Bộ số thứ sáu 32

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 08-03-2023

Bộ số thứ nhất 07
Bộ số thứ hai 12
Bộ số thứ ba 16
Bộ số thứ tư 22
Bộ số thứ năm 25
Bộ số thứ sáu 34

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 04-03-2023

Bộ số thứ nhất 02
Bộ số thứ hai 13
Bộ số thứ ba 16
Bộ số thứ tư 20
Bộ số thứ năm 30
Bộ số thứ sáu 33

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 01-03-2023

Bộ số thứ nhất 05
Bộ số thứ hai 10
Bộ số thứ ba 11
Bộ số thứ tư 13
Bộ số thứ năm 26
Bộ số thứ sáu 36

Xổ số Điện toán 6x36

Xổ số Điện toán 6x36 mở thưởng vào các ngày thứ 4,7 hàng tuần

Cờ thế