Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 12-06-2024

Bộ số thứ nhất 06
Bộ số thứ hai 07
Bộ số thứ ba 13
Bộ số thứ tư 24
Bộ số thứ năm 29
Bộ số thứ sáu 32

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 08-06-2024

Bộ số thứ nhất 02
Bộ số thứ hai 05
Bộ số thứ ba 06
Bộ số thứ tư 19
Bộ số thứ năm 22
Bộ số thứ sáu 34

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 05-06-2024

Bộ số thứ nhất 01
Bộ số thứ hai 11
Bộ số thứ ba 19
Bộ số thứ tư 21
Bộ số thứ năm 24
Bộ số thứ sáu 28

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 01-06-2024

Bộ số thứ nhất 08
Bộ số thứ hai 15
Bộ số thứ ba 21
Bộ số thứ tư 24
Bộ số thứ năm 25
Bộ số thứ sáu 33

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 29-05-2024

Bộ số thứ nhất 02
Bộ số thứ hai 03
Bộ số thứ ba 04
Bộ số thứ tư 06
Bộ số thứ năm 13
Bộ số thứ sáu 26

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 25-05-2024

Bộ số thứ nhất 11
Bộ số thứ hai 13
Bộ số thứ ba 18
Bộ số thứ tư 23
Bộ số thứ năm 25
Bộ số thứ sáu 35

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 22-05-2024

Bộ số thứ nhất 01
Bộ số thứ hai 07
Bộ số thứ ba 10
Bộ số thứ tư 13
Bộ số thứ năm 17
Bộ số thứ sáu 26

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 18-05-2024

Bộ số thứ nhất 09
Bộ số thứ hai 11
Bộ số thứ ba 13
Bộ số thứ tư 31
Bộ số thứ năm 35
Bộ số thứ sáu 36

Xổ số Điện toán 6x36

Xổ số Điện toán 6x36 mở thưởng vào các ngày thứ 4,7 hàng tuần

Cờ thế