Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 29-11-2023

Bộ số thứ nhất 05
Bộ số thứ hai 14
Bộ số thứ ba 17
Bộ số thứ tư 26
Bộ số thứ năm 27
Bộ số thứ sáu 36

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 25-11-2023

Bộ số thứ nhất 03
Bộ số thứ hai 07
Bộ số thứ ba 16
Bộ số thứ tư 23
Bộ số thứ năm 29
Bộ số thứ sáu 30

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 22-11-2023

Bộ số thứ nhất 01
Bộ số thứ hai 06
Bộ số thứ ba 13
Bộ số thứ tư 18
Bộ số thứ năm 27
Bộ số thứ sáu 35

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 18-11-2023

Bộ số thứ nhất 02
Bộ số thứ hai 06
Bộ số thứ ba 08
Bộ số thứ tư 10
Bộ số thứ năm 18
Bộ số thứ sáu 21

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 15-11-2023

Bộ số thứ nhất 03
Bộ số thứ hai 04
Bộ số thứ ba 20
Bộ số thứ tư 26
Bộ số thứ năm 34
Bộ số thứ sáu 36

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 11-11-2023

Bộ số thứ nhất 03
Bộ số thứ hai 12
Bộ số thứ ba 16
Bộ số thứ tư 20
Bộ số thứ năm 29
Bộ số thứ sáu 34

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 08-11-2023

Bộ số thứ nhất 06
Bộ số thứ hai 16
Bộ số thứ ba 20
Bộ số thứ tư 23
Bộ số thứ năm 25
Bộ số thứ sáu 28

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 04-11-2023

Bộ số thứ nhất 02
Bộ số thứ hai 13
Bộ số thứ ba 27
Bộ số thứ tư 32
Bộ số thứ năm 34
Bộ số thứ sáu 35

Xổ số Điện toán 6x36

Xổ số Điện toán 6x36 mở thưởng vào các ngày thứ 4,7 hàng tuần

Cờ thế