Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Bình Phước Thứ 7 ngày 08-06-2024 - XSBP

Giải tám 42
Giải bảy 124
Giải sáu 0000 8149 5358
Giải năm 7506
Giải tư 56411 62265 40437 70304 93506 35464 94673
Giải ba 62347 90820
Giải nhì 38602
Giải nhất 52962
Giải đặc biệt 070194
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
00 - 02 - 04 - 06[2] - 11 - 20 - 24 - 37 - 42 - 47 - 49 - 58 - 62 - 64 - 65 - 73 - 94

Kết quả Xổ số Bình Phước Thứ 7 ngày 01-06-2024 - XSBP

Giải tám 84
Giải bảy 308
Giải sáu 1422 5721 1375
Giải năm 5694
Giải tư 14210 04935 70780 41547 12430 87509 03839
Giải ba 76504 62252
Giải nhì 82255
Giải nhất 72148
Giải đặc biệt 960451
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
04 - 08 - 09 - 10 - 21 - 22 - 30 - 35 - 39 - 47 - 48 - 51 - 52 - 55 - 75 - 80 - 84 - 94

Kết quả Xổ số Bình Phước Thứ 7 ngày 25-05-2024 - XSBP

Giải tám 29
Giải bảy 513
Giải sáu 7660 3103 9364
Giải năm 6119
Giải tư 32042 87682 55045 11938 95408 37455 34036
Giải ba 32071 75213
Giải nhì 41715
Giải nhất 39687
Giải đặc biệt 840032
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
03 - 08 - 13[2] - 15 - 19 - 29 - 32 - 36 - 38 - 42 - 45 - 55 - 60 - 64 - 71 - 82 - 87

Kết quả Xổ số Bình Phước Thứ 7 ngày 18-05-2024 - XSBP

Giải tám 41
Giải bảy 288
Giải sáu 9328 7836 8780
Giải năm 5971
Giải tư 98110 53079 72202 33757 62234 58993 60786
Giải ba 80979 21314
Giải nhì 90507
Giải nhất 70309
Giải đặc biệt 806781
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
02 - 07 - 09 - 10 - 14 - 28 - 34 - 36 - 41 - 57 - 71 - 79[2] - 80 - 81 - 86 - 88 - 93

Kết quả Xổ số Bình Phước Thứ 7 ngày 11-05-2024 - XSBP

Giải tám 65
Giải bảy 330
Giải sáu 2642 0213 5372
Giải năm 1005
Giải tư 04348 79993 35744 63885 03270 87625 25728
Giải ba 91177 42499
Giải nhì 45481
Giải nhất 23992
Giải đặc biệt 490251
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
05 - 13 - 25 - 28 - 30 - 42 - 44 - 48 - 51 - 65 - 70 - 72 - 77 - 81 - 85 - 92 - 93 - 99

Kết quả Xổ số Bình Phước Thứ 7 ngày 04-05-2024 - XSBP

Giải tám 55
Giải bảy 714
Giải sáu 1879 4743 5134
Giải năm 1109
Giải tư 55764 33161 75406 94074 89014 72494 12848
Giải ba 49915 84990
Giải nhì 27275
Giải nhất 94022
Giải đặc biệt 988650
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
06 - 09 - 14[2] - 15 - 22 - 34 - 43 - 48 - 50 - 55 - 61 - 64 - 74 - 75 - 79 - 90 - 94

Kết quả Xổ số Bình Phước Thứ 7 ngày 27-04-2024 - XSBP

Giải tám 20
Giải bảy 367
Giải sáu 7235 5072 3972
Giải năm 1328
Giải tư 71500 66577 02917 44104 93168 80429 51542
Giải ba 13482 67548
Giải nhì 60717
Giải nhất 63807
Giải đặc biệt 881827
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
00 - 04 - 07 - 17[2] - 20 - 27 - 28 - 29 - 35 - 42 - 48 - 67 - 68 - 72[2] - 77 - 82

Kết quả Xổ số Bình Phước Thứ 7 ngày 20-04-2024 - XSBP

Giải tám 79
Giải bảy 816
Giải sáu 6687 7490 8413
Giải năm 5559
Giải tư 48868 72776 31013 84062 65838 83704 47197
Giải ba 34337 19070
Giải nhì 61173
Giải nhất 39052
Giải đặc biệt 911899
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
04 - 13[2] - 16 - 37 - 38 - 52 - 59 - 62 - 68 - 70 - 73 - 76 - 79 - 87 - 90 - 97 - 99

Xổ số Bình Phước

Xổ số Bình Phước mở thưởng vào ngày thứ 7 hàng tuần

Cờ thế