Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 2-2023     444500 
     301795 
     942562 
     106038 
       
Tháng 3-2023     988623 
     868753 
     443531 
     489646 
       
Cờ thế