Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 30-11-2023 - XSBDI

Giải tám 29
Giải bảy 343
Giải sáu 9300 2459 3847
Giải năm 5911
Giải tư 63293 96488 97938 32866 09467 97783 93338
Giải ba 16255 53964
Giải nhì 32734
Giải nhất 25564
Giải đặc biệt 832616
Hai số cuối của các giải Bình Định:
00 - 11 - 16 - 29 - 34 - 38[2] - 43 - 47 - 55 - 59 - 64[2] - 66 - 67 - 83 - 88 - 93

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 23-11-2023 - XSBDI

Giải tám 70
Giải bảy 011
Giải sáu 9715 4319 9182
Giải năm 9733
Giải tư 82411 55523 34470 66489 36069 67093 46304
Giải ba 97242 45660
Giải nhì 14214
Giải nhất 01813
Giải đặc biệt 700957
Hai số cuối của các giải Bình Định:
04 - 11[2] - 13 - 14 - 15 - 19 - 23 - 33 - 42 - 57 - 60 - 69 - 70[2] - 82 - 89 - 93

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 16-11-2023 - XSBDI

Giải tám 64
Giải bảy 233
Giải sáu 4387 8047 1648
Giải năm 6506
Giải tư 75356 62304 50561 76215 67880 60398 19087
Giải ba 08177 93481
Giải nhì 59635
Giải nhất 28510
Giải đặc biệt 835628
Hai số cuối của các giải Bình Định:
04 - 06 - 10 - 15 - 28 - 33 - 35 - 47 - 48 - 56 - 61 - 64 - 77 - 80 - 81 - 87[2] - 98

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 09-11-2023 - XSBDI

Giải tám 32
Giải bảy 034
Giải sáu 2616 5091 9712
Giải năm 1219
Giải tư 21718 53878 68409 54187 51686 74765 67615
Giải ba 73452 42091
Giải nhì 57712
Giải nhất 59677
Giải đặc biệt 393574
Hai số cuối của các giải Bình Định:
09 - 12[2] - 15 - 16 - 18 - 19 - 32 - 34 - 52 - 65 - 74 - 77 - 78 - 86 - 87 - 91[2]

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 02-11-2023 - XSBDI

Giải tám 75
Giải bảy 007
Giải sáu 0089 0229 8044
Giải năm 3969
Giải tư 53638 20097 96611 14817 66097 92055 92625
Giải ba 23694 17712
Giải nhì 01401
Giải nhất 79029
Giải đặc biệt 943306
Hai số cuối của các giải Bình Định:
01 - 06 - 07 - 11 - 12 - 17 - 25 - 29[2] - 38 - 44 - 55 - 69 - 75 - 89 - 94 - 97[2]

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 26-10-2023 - XSBDI

Giải tám 40
Giải bảy 103
Giải sáu 4375 4862 3325
Giải năm 8948
Giải tư 94102 02084 75395 05674 42476 11146 41595
Giải ba 55828 96890
Giải nhì 53945
Giải nhất 58915
Giải đặc biệt 266869
Hai số cuối của các giải Bình Định:
02 - 03 - 15 - 25 - 28 - 40 - 45 - 46 - 48 - 62 - 69 - 74 - 75 - 76 - 84 - 90 - 95[2]

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 19-10-2023 - XSBDI

Giải tám 14
Giải bảy 690
Giải sáu 8305 7341 2293
Giải năm 5513
Giải tư 80987 79763 72633 38287 92346 01732 16194
Giải ba 89896 33176
Giải nhì 45072
Giải nhất 50920
Giải đặc biệt 797206
Hai số cuối của các giải Bình Định:
05 - 06 - 13 - 14 - 20 - 32 - 33 - 41 - 46 - 63 - 72 - 76 - 87[2] - 90 - 93 - 94 - 96

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ 5 ngày 12-10-2023 - XSBDI

Giải tám 48
Giải bảy 588
Giải sáu 8530 5843 9148
Giải năm 2209
Giải tư 68741 38798 83284 42753 41829 34132 33869
Giải ba 72167 83569
Giải nhì 20935
Giải nhất 06277
Giải đặc biệt 875722
Hai số cuối của các giải Bình Định:
09 - 22 - 29 - 30 - 32 - 35 - 41 - 43 - 48[2] - 53 - 67 - 69[2] - 77 - 84 - 88 - 98

Xổ số Bình Định

Xổ số Bình Định mở thưởng vào ngày thứ 5 hàng tuần

Cờ thế