Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 17-01-2021 - XSKG

Giải tám 26
Giải bảy 080
Giải sáu 5810 6451 8553
Giải năm 3387
Giải tư 42439 77273 45530 41808 61692 27732 09767
Giải ba 31117 99654
Giải nhì 14929
Giải nhất 14207
Giải đặc biệt 763087
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
07 - 08 - 10 - 17 - 26 - 29 - 30 - 32 - 39 - 51 - 53 - 54 - 67 - 73 - 80 - 87[2] - 92
thong ke 2 so,

Kết quả Xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 10-01-2021 - XSKG

Giải tám 44
Giải bảy 741
Giải sáu 3914 6841 3648
Giải năm 0930
Giải tư 45814 69385 52121 31220 96543 78640 99267
Giải ba 21223 91180
Giải nhì 36616
Giải nhất 06105
Giải đặc biệt 661092
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
05 - 14[2] - 16 - 20 - 21 - 23 - 30 - 40 - 41[2] - 43 - 44 - 48 - 67 - 80 - 85 - 92
thong ke 2 so,

Kết quả Xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 03-01-2021 - XSKG

Giải tám 76
Giải bảy 852
Giải sáu 4224 5358 5571
Giải năm 8440
Giải tư 33674 41793 69079 41066 98513 67873 49480
Giải ba 98788 36481
Giải nhì 23413
Giải nhất 53732
Giải đặc biệt 366980
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
13[2] - 24 - 32 - 40 - 52 - 58 - 66 - 71 - 73 - 74 - 76 - 79 - 80[2] - 81 - 88 - 93
thong ke 2 so,

Kết quả Xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 27-12-2020 - XSKG

Giải tám 74
Giải bảy 116
Giải sáu 9578 2920 2898
Giải năm 4468
Giải tư 53246 48285 00887 61927 49393 08151 72901
Giải ba 70793 89569
Giải nhì 87659
Giải nhất 42416
Giải đặc biệt 885252
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
01 - 16[2] - 20 - 27 - 46 - 51 - 52 - 59 - 68 - 69 - 74 - 78 - 85 - 87 - 93[2] - 98
thong ke 2 so,

Kết quả Xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 20-12-2020 - XSKG

Giải tám 99
Giải bảy 387
Giải sáu 5262 3998 2293
Giải năm 4677
Giải tư 82305 71967 05515 32694 67116 11079 46072
Giải ba 21620 63206
Giải nhì 90677
Giải nhất 17063
Giải đặc biệt 287825
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
05 - 06 - 15 - 16 - 20 - 25 - 62 - 63 - 67 - 72 - 77[2] - 79 - 87 - 93 - 94 - 98 - 99
thong ke 2 so,

Kết quả Xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 13-12-2020 - XSKG

Giải tám 58
Giải bảy 056
Giải sáu 2846 6812 4044
Giải năm 2660
Giải tư 82298 12479 62693 31190 80406 89737 59315
Giải ba 70048 20088
Giải nhì 26554
Giải nhất 68293
Giải đặc biệt 899104
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
04 - 06 - 12 - 15 - 37 - 44 - 46 - 48 - 54 - 56 - 58 - 60 - 79 - 88 - 90 - 93[2] - 98
thong ke 2 so,

Kết quả Xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 06-12-2020 - XSKG

Giải tám 45
Giải bảy 993
Giải sáu 0269 0187 6560
Giải năm 7500
Giải tư 91060 22587 27632 33970 87068 75053 95159
Giải ba 12050 03026
Giải nhì 48265
Giải nhất 34411
Giải đặc biệt 340364
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
00 - 11 - 26 - 32 - 45 - 50 - 53 - 59 - 60[2] - 64 - 65 - 68 - 69 - 70 - 87[2] - 93
thong ke 2 so,

Kết quả Xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 29-11-2020 - XSKG

Giải tám 93
Giải bảy 655
Giải sáu 5821 7389 5933
Giải năm 4427
Giải tư 18246 60393 14993 88281 91354 55679 15678
Giải ba 89838 52462
Giải nhì 28339
Giải nhất 14264
Giải đặc biệt 307023
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
21 - 23 - 27 - 33 - 38 - 39 - 46 - 54 - 55 - 62 - 64 - 78 - 79 - 81 - 89 - 93[3]
thong ke 2 so,

Xổ số Kiên Giang

Xổ số Kiên Giang mở thưởng vào ngày CN hàng tuần

Cờ thế