Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 19-03-2023 - XSTG

Giải tám 64
Giải bảy 759
Giải sáu 1004 6480 4005
Giải năm 4018
Giải tư 91304 15569 14565 12033 18065 69755 17831
Giải ba 09104 69309
Giải nhì 92293
Giải nhất 90723
Giải đặc biệt 536469
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
04[3] - 05 - 09 - 18 - 23 - 31 - 33 - 55 - 59 - 64 - 65[2] - 69[2] - 80 - 93

Kết quả Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 12-03-2023 - XSTG

Giải tám 88
Giải bảy 332
Giải sáu 3742 4110 3171
Giải năm 3489
Giải tư 37580 09096 38371 37666 11047 64349 05743
Giải ba 41195 76877
Giải nhì 01901
Giải nhất 57055
Giải đặc biệt 272959
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
01 - 10 - 32 - 42 - 43 - 47 - 49 - 55 - 59 - 66 - 71[2] - 77 - 80 - 88 - 89 - 95 - 96

Kết quả Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 05-03-2023 - XSTG

Giải tám 48
Giải bảy 293
Giải sáu 2964 0102 6845
Giải năm 0317
Giải tư 70341 25412 27705 32328 14793 23258 69344
Giải ba 66385 27344
Giải nhì 93943
Giải nhất 92340
Giải đặc biệt 299096
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
02 - 05 - 12 - 17 - 28 - 40 - 41 - 43 - 44[2] - 45 - 48 - 58 - 64 - 85 - 93[2] - 96

Kết quả Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 26-02-2023 - XSTG

Giải tám 95
Giải bảy 440
Giải sáu 6059 8978 3660
Giải năm 2760
Giải tư 29030 77924 08838 71515 62579 90681 25062
Giải ba 64715 90501
Giải nhì 18160
Giải nhất 96332
Giải đặc biệt 737936
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
01 - 15[2] - 24 - 30 - 32 - 36 - 38 - 40 - 59 - 60[3] - 62 - 78 - 79 - 81 - 95

Kết quả Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 19-02-2023 - XSTG

Giải tám 44
Giải bảy 701
Giải sáu 8694 0035 5561
Giải năm 5079
Giải tư 48917 59721 25117 17818 24483 49073 33370
Giải ba 28061 51967
Giải nhì 44926
Giải nhất 27032
Giải đặc biệt 025477
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
01 - 17[2] - 18 - 21 - 26 - 32 - 35 - 44 - 61[2] - 67 - 70 - 73 - 77 - 79 - 83 - 94

Kết quả Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 12-02-2023 - XSTG

Giải tám 12
Giải bảy 357
Giải sáu 2488 2669 1173
Giải năm 7751
Giải tư 24346 76476 34575 10546 26569 85084 03471
Giải ba 19258 75748
Giải nhì 20727
Giải nhất 27529
Giải đặc biệt 478156
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
12 - 27 - 29 - 46[2] - 48 - 51 - 56 - 57 - 58 - 69[2] - 71 - 73 - 75 - 76 - 84 - 88

Kết quả Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 05-02-2023 - XSTG

Giải tám 38
Giải bảy 830
Giải sáu 4906 6176 4204
Giải năm 0661
Giải tư 22617 39775 83532 16230 03480 10578 52265
Giải ba 86209 43689
Giải nhì 18800
Giải nhất 66422
Giải đặc biệt 747128
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
00 - 04 - 06 - 09 - 17 - 22 - 28 - 30[2] - 32 - 38 - 61 - 65 - 75 - 76 - 78 - 80 - 89

Kết quả Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 29-01-2023 - XSTG

Giải tám 55
Giải bảy 871
Giải sáu 5083 6573 5026
Giải năm 3980
Giải tư 91798 62792 06714 68953 63287 44801 60099
Giải ba 22914 89864
Giải nhì 59107
Giải nhất 77028
Giải đặc biệt 459562
Hai số cuối của các giải Tiền Giang:
01 - 07 - 14[2] - 26 - 28 - 53 - 55 - 62 - 64 - 71 - 73 - 80 - 83 - 87 - 92 - 98 - 99

Xổ số Tiền Giang

Xổ số Tiền Giang mở thưởng vào ngày CN hàng tuần

Cờ thế