Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 14-06-2024 - XSGL

Giải tám 78
Giải bảy 584
Giải sáu 9372 7352 2498
Giải năm 0429
Giải tư 58376 92812 63438 97336 07622 22355 39897
Giải ba 21790 44607
Giải nhì 87941
Giải nhất 29235
Giải đặc biệt 275418
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
07 - 12 - 18 - 22 - 29 - 35 - 36 - 38 - 41 - 52 - 55 - 72 - 76 - 78 - 84 - 90 - 97 - 98

Kết quả Xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 07-06-2024 - XSGL

Giải tám 19
Giải bảy 643
Giải sáu 8898 8885 4683
Giải năm 9758
Giải tư 91634 52490 42283 53641 07631 40391 98878
Giải ba 38236 16018
Giải nhì 64352
Giải nhất 07295
Giải đặc biệt 247798
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
18 - 19 - 31 - 34 - 36 - 41 - 43 - 52 - 58 - 78 - 83[2] - 85 - 90 - 91 - 95 - 98[2]

Kết quả Xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 31-05-2024 - XSGL

Giải tám 09
Giải bảy 042
Giải sáu 3917 8194 4411
Giải năm 5788
Giải tư 78502 29821 60088 48029 13555 93104 22573
Giải ba 87368 16721
Giải nhì 69805
Giải nhất 29502
Giải đặc biệt 087970
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
02[2] - 04 - 05 - 09 - 11 - 17 - 21[2] - 29 - 42 - 55 - 68 - 70 - 73 - 88[2] - 94

Kết quả Xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 24-05-2024 - XSGL

Giải tám 74
Giải bảy 665
Giải sáu 0706 8808 1079
Giải năm 1608
Giải tư 14228 29117 07704 35411 64460 03950 83393
Giải ba 23283 44032
Giải nhì 60762
Giải nhất 46296
Giải đặc biệt 397150
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
04 - 06 - 08[2] - 11 - 17 - 28 - 32 - 50[2] - 60 - 62 - 65 - 74 - 79 - 83 - 93 - 96

Kết quả Xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 17-05-2024 - XSGL

Giải tám 29
Giải bảy 313
Giải sáu 1291 5420 3132
Giải năm 0656
Giải tư 02836 65039 60801 55363 45869 37199 97760
Giải ba 79853 74178
Giải nhì 82005
Giải nhất 12522
Giải đặc biệt 184332
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
01 - 05 - 13 - 20 - 22 - 29 - 32[2] - 36 - 39 - 53 - 56 - 60 - 63 - 69 - 78 - 91 - 99

Kết quả Xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 10-05-2024 - XSGL

Giải tám 30
Giải bảy 606
Giải sáu 2250 3579 0272
Giải năm 1064
Giải tư 69193 99773 27652 10699 37629 43936 84432
Giải ba 13160 86203
Giải nhì 61433
Giải nhất 30685
Giải đặc biệt 633242
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
03 - 06 - 29 - 30 - 32 - 33 - 36 - 42 - 50 - 52 - 60 - 64 - 72 - 73 - 79 - 85 - 93 - 99

Kết quả Xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 03-05-2024 - XSGL

Giải tám 01
Giải bảy 131
Giải sáu 6435 6083 2722
Giải năm 0937
Giải tư 29839 30301 27460 35502 77890 69722 09479
Giải ba 58227 33099
Giải nhì 56584
Giải nhất 14133
Giải đặc biệt 371175
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
01[2] - 02 - 22[2] - 27 - 31 - 33 - 35 - 37 - 39 - 60 - 75 - 79 - 83 - 84 - 90 - 99

Kết quả Xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 26-04-2024 - XSGL

Giải tám 96
Giải bảy 211
Giải sáu 4331 8371 3728
Giải năm 7893
Giải tư 74246 96387 26890 82753 03687 69664 56874
Giải ba 31376 25991
Giải nhì 93323
Giải nhất 22425
Giải đặc biệt 585889
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
11 - 23 - 25 - 28 - 31 - 46 - 53 - 64 - 71 - 74 - 76 - 87[2] - 89 - 90 - 91 - 93 - 96

Xổ số Gia Lai

Xổ số Gia Lai mở thưởng vào ngày thứ 6 hàng tuần

Cờ thế