Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 14-06-2024 - XSBD

Giải tám 91
Giải bảy 058
Giải sáu 0390 2128 5774
Giải năm 4062
Giải tư 87032 81246 35942 18002 21318 20250 55979
Giải ba 15338 07649
Giải nhì 51693
Giải nhất 65547
Giải đặc biệt 042247
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
02 - 18 - 28 - 32 - 38 - 42 - 46 - 47[2] - 49 - 50 - 58 - 62 - 74 - 79 - 90 - 91 - 93

Kết quả Xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 07-06-2024 - XSBD

Giải tám 30
Giải bảy 119
Giải sáu 1618 4006 1746
Giải năm 1054
Giải tư 49407 33060 90123 03375 94207 28453 89596
Giải ba 39991 58620
Giải nhì 33403
Giải nhất 31746
Giải đặc biệt 714218
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
03 - 06 - 07[2] - 18[2] - 19 - 20 - 23 - 30 - 46[2] - 53 - 54 - 60 - 75 - 91 - 96

Kết quả Xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 31-05-2024 - XSBD

Giải tám 90
Giải bảy 319
Giải sáu 8045 1250 8648
Giải năm 7698
Giải tư 13355 88943 84264 60043 49092 33638 89786
Giải ba 07149 09358
Giải nhì 64933
Giải nhất 23761
Giải đặc biệt 419373
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
19 - 33 - 38 - 43[2] - 45 - 48 - 49 - 50 - 55 - 58 - 61 - 64 - 73 - 86 - 90 - 92 - 98

Kết quả Xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 24-05-2024 - XSBD

Giải tám 07
Giải bảy 522
Giải sáu 8048 0975 2534
Giải năm 2660
Giải tư 36480 28250 43626 91453 15801 93876 50407
Giải ba 50630 71546
Giải nhì 70170
Giải nhất 19624
Giải đặc biệt 509824
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
01 - 07[2] - 22 - 24[2] - 26 - 30 - 34 - 46 - 48 - 50 - 53 - 60 - 70 - 75 - 76 - 80

Kết quả Xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 17-05-2024 - XSBD

Giải tám 72
Giải bảy 753
Giải sáu 3589 7395 3819
Giải năm 4481
Giải tư 64736 04608 40344 39275 95741 95178 43631
Giải ba 10268 78091
Giải nhì 01658
Giải nhất 43848
Giải đặc biệt 572177
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
08 - 19 - 31 - 36 - 41 - 44 - 48 - 53 - 58 - 68 - 72 - 75 - 77 - 78 - 81 - 89 - 91 - 95

Kết quả Xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 10-05-2024 - XSBD

Giải tám 15
Giải bảy 108
Giải sáu 7632 0465 5085
Giải năm 5232
Giải tư 80529 38130 93197 80980 65274 19372 25201
Giải ba 17283 35464
Giải nhì 51723
Giải nhất 45638
Giải đặc biệt 241962
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
01 - 08 - 15 - 23 - 29 - 30 - 32[2] - 38 - 62 - 64 - 65 - 72 - 74 - 80 - 83 - 85 - 97

Kết quả Xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 03-05-2024 - XSBD

Giải tám 91
Giải bảy 794
Giải sáu 7300 2723 6364
Giải năm 5849
Giải tư 21204 72180 73318 80686 32033 72980 11525
Giải ba 86900 23886
Giải nhì 17318
Giải nhất 36637
Giải đặc biệt 578368
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
00[2] - 04 - 18[2] - 23 - 25 - 33 - 37 - 49 - 64 - 68 - 80[2] - 86[2] - 91 - 94

Kết quả Xổ số Bình Dương Thứ 6 ngày 26-04-2024 - XSBD

Giải tám 21
Giải bảy 128
Giải sáu 2764 0406 5662
Giải năm 6740
Giải tư 83826 71525 75611 49484 70385 62417 73500
Giải ba 18081 49464
Giải nhì 01770
Giải nhất 44194
Giải đặc biệt 374688
Hai số cuối của các giải Bình Dương:
00 - 06 - 11 - 17 - 21 - 25 - 26 - 28 - 40 - 62 - 64[2] - 70 - 81 - 84 - 85 - 88 - 94

Xổ số Bình Dương

Xổ số Bình Dương mở thưởng vào ngày thứ 6 hàng tuần

Cờ thế