Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 27-11-2023 - XSHCM

Giải tám 71
Giải bảy 189
Giải sáu 1717 1871 9942
Giải năm 4885
Giải tư 56691 02593 22377 00495 50737 43331 92107
Giải ba 67766 48534
Giải nhì 95278
Giải nhất 87569
Giải đặc biệt 674312
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
07 - 12 - 17 - 31 - 34 - 37 - 42 - 66 - 69 - 71[2] - 77 - 78 - 85 - 89 - 91 - 93 - 95

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 25-11-2023 - XSHCM

Giải tám 61
Giải bảy 149
Giải sáu 2249 3443 0232
Giải năm 7568
Giải tư 22968 18623 69934 10347 93727 71064 76824
Giải ba 39837 54044
Giải nhì 71726
Giải nhất 36162
Giải đặc biệt 187173
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
23 - 24 - 26 - 27 - 32 - 34 - 37 - 43 - 44 - 47 - 49[2] - 61 - 62 - 64 - 68[2] - 73

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 20-11-2023 - XSHCM

Giải tám 75
Giải bảy 590
Giải sáu 8850 1393 1807
Giải năm 0635
Giải tư 02031 85587 95945 67452 36728 37236 00665
Giải ba 50046 63816
Giải nhì 50877
Giải nhất 73148
Giải đặc biệt 346003
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
03 - 07 - 16 - 28 - 31 - 35 - 36 - 45 - 46 - 48 - 50 - 52 - 65 - 75 - 77 - 87 - 90 - 93

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 18-11-2023 - XSHCM

Giải tám 54
Giải bảy 034
Giải sáu 6543 3561 1659
Giải năm 9057
Giải tư 46990 70809 51436 45083 46952 24086 38015
Giải ba 87102 83019
Giải nhì 25986
Giải nhất 66418
Giải đặc biệt 081430
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
02 - 09 - 15 - 18 - 19 - 30 - 34 - 36 - 43 - 52 - 54 - 57 - 59 - 61 - 83 - 86[2] - 90

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 13-11-2023 - XSHCM

Giải tám 27
Giải bảy 248
Giải sáu 2527 6404 5286
Giải năm 2037
Giải tư 71196 35839 34195 40855 55196 27379 53939
Giải ba 84392 57111
Giải nhì 29597
Giải nhất 63174
Giải đặc biệt 815945
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
04 - 11 - 27[2] - 37 - 39[2] - 45 - 48 - 55 - 74 - 79 - 86 - 92 - 95 - 96[2] - 97

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 11-11-2023 - XSHCM

Giải tám 88
Giải bảy 226
Giải sáu 1829 8806 5465
Giải năm 5392
Giải tư 14120 21588 69110 12882 60876 61073 08083
Giải ba 25632 95615
Giải nhì 88954
Giải nhất 46924
Giải đặc biệt 692238
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
06 - 10 - 15 - 20 - 24 - 26 - 29 - 32 - 38 - 54 - 65 - 73 - 76 - 82 - 83 - 88[2] - 92

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 06-11-2023 - XSHCM

Giải tám 46
Giải bảy 305
Giải sáu 0494 0835 2043
Giải năm 1489
Giải tư 61157 20785 15606 48861 08778 05728 33750
Giải ba 42815 06063
Giải nhì 33678
Giải nhất 92952
Giải đặc biệt 151258
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
05 - 06 - 15 - 28 - 35 - 43 - 46 - 50 - 52 - 57 - 58 - 61 - 63 - 78[2] - 85 - 89 - 94

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 04-11-2023 - XSHCM

Giải tám 54
Giải bảy 002
Giải sáu 5854 4913 8386
Giải năm 7818
Giải tư 18475 13918 46281 11150 26395 01386 27979
Giải ba 21683 46513
Giải nhì 53648
Giải nhất 22845
Giải đặc biệt 820585
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
02 - 13[2] - 18[2] - 45 - 48 - 50 - 54[2] - 75 - 79 - 81 - 83 - 85 - 86[2] - 95

Xổ số TP.HCM

Xổ số TP.HCM mở thưởng vào các ngày thứ 2,7 hàng tuần

Cờ thế