Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 2-2023    465624  
    268288  
    939750  
    097360  
       
Tháng 3-2023    602392  
    579157  
    466056  
    978152  
       
Cờ thế