Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 12-2020 357945     
 264629     
 235710     
 746403     
 703033     
Tháng 1-2021       
 279913     
 425219     
 632615     
       
Cờ thế