Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 12-2020  462506    
  622766    
  848351    
  320304    
  241956    
Tháng 1-2021       
  643304    
  066968    
  285895    
       
Cờ thế