Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 6-2024       
  786745    
  745560    
  897704    
  597809    
Tháng 7-2024  418150    
  188761    
       
       
       
Cờ thế