Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 6-2024     661914 
  617219  169163 
  237610  424008 
  573990  450579 
  560700  152866 
Tháng 7-2024  817339  232916 
  138382  484038 
       
       
       
Cờ thế