Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 12-2020  978827  902623 
  327690  955531 
  977189  586684 
  510489  291139 
  466910    
Tháng 1-2021     132907 
  062301  342110 
  351910  729537 
  154152  198182 
       
Cờ thế