Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 5-2024       
 138194     
 929509     
 191463     
 704294     
Tháng 6-2024       
 103914     
 116270     
       
       
Cờ thế