Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 12-2020 193744     
 984032     
 393016     
 283250     
 818103     
Tháng 1-2021       
 231348     
 587791     
 493258     
       
Cờ thế