Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 12-2020  349463    
  512493    
  766901    
  703964    
  300918    
Tháng 1-2021       
  768660    
  780398    
  399042    
       
Cờ thế