Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 2-2023     698205 
     977946 
     182031 
     877086 
       
Tháng 3-2023     531480 
     882900 
     459103 
     922815 
       
Cờ thế