Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 12-2020  597765   523628
  788252   686373
  239982   464766
  389596   922682
  080716    
Tháng 1-2021      624564
  821823   905621
  453716   921507
  487902   844750
       
Cờ thế