Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 5-2024      992050
      756179
      839184
      255020
       
Tháng 6-2024      107816
      083627
       
       
       
Cờ thế