Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 5-2024       
416753      
011632      
042509      
362471      
Tháng 6-2024       
959209      
248292      
       
       
Cờ thế