Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 5-2024       
 951755     
 551652     
 392574     
 461903     
Tháng 6-2024       
 436116     
 772841     
       
       
Cờ thế