Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 12-2020  771553    
  305021    
  896536    
  406149    
  520116    
Tháng 1-2021       
  804803    
  180585    
  779026    
       
Cờ thế