Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 11-2023  2013693127657615585813484
91484109499852634562946700839198375
19412858003385954869951109837138429
49071179481467057999209520881611873
84757119130314107426   
Tháng 12-2023       
       
       
       
       
Cờ thế