Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 12-2020       
       
       
   79993362878028785971
07690631115790542050   
Tháng 1-2021    788852068143132
42988193769040209854007268206448146
05507165920276951338682851204655095
9254923677605452133109264  
       
Cờ thế