Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 5-2024       
 593227     
 520141     
 388678     
 533920     
Tháng 6-2024       
 208587     
 273420     
       
       
Cờ thế