Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Cà Mau Thứ 2 ngày 10-06-2024 - XSCM

Giải tám 72
Giải bảy 772
Giải sáu 1918 0070 5931
Giải năm 7460
Giải tư 68964 36531 74637 40550 25129 63530 52124
Giải ba 15285 14206
Giải nhì 46517
Giải nhất 63500
Giải đặc biệt 800199
Hai số cuối của các giải Cà Mau:
00 - 06 - 17 - 18 - 24 - 29 - 30 - 31[2] - 37 - 50 - 60 - 64 - 70 - 72[2] - 85 - 99

Kết quả Xổ số Cà Mau Thứ 2 ngày 03-06-2024 - XSCM

Giải tám 32
Giải bảy 743
Giải sáu 7011 1642 7519
Giải năm 6254
Giải tư 88523 53126 20340 94818 81402 42678 92639
Giải ba 42883 52056
Giải nhì 02249
Giải nhất 84391
Giải đặc biệt 605440
Hai số cuối của các giải Cà Mau:
02 - 11 - 18 - 19 - 23 - 26 - 32 - 39 - 40[2] - 42 - 43 - 49 - 54 - 56 - 78 - 83 - 91

Kết quả Xổ số Cà Mau Thứ 2 ngày 27-05-2024 - XSCM

Giải tám 15
Giải bảy 991
Giải sáu 6369 8382 5411
Giải năm 1628
Giải tư 90940 64256 33751 21021 69810 34952 06720
Giải ba 60687 30921
Giải nhì 15370
Giải nhất 45542
Giải đặc biệt 188938
Hai số cuối của các giải Cà Mau:
10 - 11 - 15 - 20 - 21[2] - 28 - 38 - 40 - 42 - 51 - 52 - 56 - 69 - 70 - 82 - 87 - 91

Kết quả Xổ số Cà Mau Thứ 2 ngày 20-05-2024 - XSCM

Giải tám 65
Giải bảy 010
Giải sáu 4249 1301 3927
Giải năm 2758
Giải tư 50105 12029 31771 59520 71713 38272 97902
Giải ba 41083 41556
Giải nhì 42962
Giải nhất 98835
Giải đặc biệt 287839
Hai số cuối của các giải Cà Mau:
01 - 02 - 05 - 10 - 13 - 20 - 27 - 29 - 35 - 39 - 49 - 56 - 58 - 62 - 65 - 71 - 72 - 83

Kết quả Xổ số Cà Mau Thứ 2 ngày 13-05-2024 - XSCM

Giải tám 30
Giải bảy 677
Giải sáu 6376 8904 3840
Giải năm 5865
Giải tư 21397 49590 60464 68568 97280 70400 55101
Giải ba 63157 49949
Giải nhì 41841
Giải nhất 11246
Giải đặc biệt 071363
Hai số cuối của các giải Cà Mau:
00 - 01 - 04 - 30 - 40 - 41 - 46 - 49 - 57 - 63 - 64 - 65 - 68 - 76 - 77 - 80 - 90 - 97

Kết quả Xổ số Cà Mau Thứ 2 ngày 06-05-2024 - XSCM

Giải tám 94
Giải bảy 461
Giải sáu 2623 3964 3293
Giải năm 0275
Giải tư 19239 30216 14779 82161 45631 27940 98990
Giải ba 49917 15689
Giải nhì 12851
Giải nhất 50180
Giải đặc biệt 838679
Hai số cuối của các giải Cà Mau:
16 - 17 - 23 - 31 - 39 - 40 - 51 - 61[2] - 64 - 75 - 79[2] - 80 - 89 - 90 - 93 - 94

Kết quả Xổ số Cà Mau Thứ 2 ngày 29-04-2024 - XSCM

Giải tám 56
Giải bảy 118
Giải sáu 4383 1943 9872
Giải năm 8726
Giải tư 49487 07515 01091 27813 39473 23958 10179
Giải ba 78938 72139
Giải nhì 97312
Giải nhất 65016
Giải đặc biệt 209675
Hai số cuối của các giải Cà Mau:
12 - 13 - 15 - 16 - 18 - 26 - 38 - 39 - 43 - 56 - 58 - 72 - 73 - 75 - 79 - 83 - 87 - 91

Kết quả Xổ số Cà Mau Thứ 2 ngày 22-04-2024 - XSCM

Giải tám 89
Giải bảy 409
Giải sáu 1673 1004 2060
Giải năm 5316
Giải tư 20506 61176 84385 09436 74627 73360 61470
Giải ba 28904 94086
Giải nhì 59902
Giải nhất 23148
Giải đặc biệt 641398
Hai số cuối của các giải Cà Mau:
02 - 04[2] - 06 - 09 - 16 - 27 - 36 - 48 - 60[2] - 70 - 73 - 76 - 85 - 86 - 89 - 98

Xổ số Cà Mau

Xổ số Cà Mau mở thưởng vào ngày thứ 2 hàng tuần

Cờ thế