Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ 7 ngày 13-07-2024 - XSDNG

Giải tám 52
Giải bảy 666
Giải sáu 4156 6529 6499
Giải năm 5068
Giải tư 11946 49760 87866 57138 67038 30082 39063
Giải ba 83579 88491
Giải nhì 60366
Giải nhất 68817
Giải đặc biệt 484038
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
17 - 29 - 38[3] - 46 - 52 - 56 - 60 - 63 - 66[3] - 68 - 79 - 82 - 91 - 99

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ 4 ngày 10-07-2024 - XSDNG

Giải tám 87
Giải bảy 459
Giải sáu 2091 7679 0499
Giải năm 2050
Giải tư 85755 62541 83043 53787 64613 18351 51050
Giải ba 97922 46713
Giải nhì 30061
Giải nhất 00830
Giải đặc biệt 138382
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
13[2] - 22 - 30 - 41 - 43 - 50[2] - 51 - 55 - 59 - 61 - 79 - 82 - 87[2] - 91 - 99

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ 7 ngày 06-07-2024 - XSDNG

Giải tám 37
Giải bảy 278
Giải sáu 3741 2865 8816
Giải năm 8461
Giải tư 17388 82744 65812 85329 73666 27771 02781
Giải ba 77615 77331
Giải nhì 83564
Giải nhất 56259
Giải đặc biệt 232916
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
12 - 15 - 16[2] - 29 - 31 - 37 - 41 - 44 - 59 - 61 - 64 - 65 - 66 - 71 - 78 - 81 - 88

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ 4 ngày 03-07-2024 - XSDNG

Giải tám 94
Giải bảy 734
Giải sáu 2790 6319 7714
Giải năm 1064
Giải tư 26240 92858 54264 54651 18060 67977 94502
Giải ba 83558 69857
Giải nhì 22575
Giải nhất 75174
Giải đặc biệt 817339
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
02 - 14 - 19 - 34 - 39 - 40 - 51 - 57 - 58[2] - 60 - 64[2] - 74 - 75 - 77 - 90 - 94

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ 7 ngày 29-06-2024 - XSDNG

Giải tám 54
Giải bảy 408
Giải sáu 8408 0881 4268
Giải năm 8377
Giải tư 90065 70518 33669 71781 70351 79384 07086
Giải ba 22324 21487
Giải nhì 17135
Giải nhất 84832
Giải đặc biệt 152866
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
08[2] - 18 - 24 - 32 - 35 - 51 - 54 - 65 - 66 - 68 - 69 - 77 - 81[2] - 84 - 86 - 87

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ 4 ngày 26-06-2024 - XSDNG

Giải tám 82
Giải bảy 637
Giải sáu 6805 6923 9615
Giải năm 4552
Giải tư 07750 78394 40622 31117 74241 16041 27025
Giải ba 81003 07558
Giải nhì 60512
Giải nhất 62572
Giải đặc biệt 560700
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
00 - 03 - 05 - 12 - 15 - 17 - 22 - 23 - 25 - 37 - 41[2] - 50 - 52 - 58 - 72 - 82 - 94

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ 7 ngày 22-06-2024 - XSDNG

Giải tám 18
Giải bảy 360
Giải sáu 8185 5492 6812
Giải năm 6405
Giải tư 99391 83691 17730 40123 49450 28034 82813
Giải ba 29273 98533
Giải nhì 44954
Giải nhất 17928
Giải đặc biệt 450579
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
05 - 12 - 13 - 18 - 23 - 28 - 30 - 33 - 34 - 50 - 54 - 60 - 73 - 79 - 85 - 91[2] - 92

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ 4 ngày 19-06-2024 - XSDNG

Giải tám 39
Giải bảy 372
Giải sáu 9942 3835 5222
Giải năm 2830
Giải tư 05504 24058 00358 99749 53019 81271 35280
Giải ba 67855 68987
Giải nhì 49778
Giải nhất 74785
Giải đặc biệt 573990
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
04 - 19 - 22 - 30 - 35 - 39 - 42 - 49 - 55 - 58[2] - 71 - 72 - 78 - 80 - 85 - 87 - 90

Xổ số Đà Nẵng

Xổ số Đà Nẵng mở thưởng vào các ngày thứ 4,7 hàng tuần

Cờ thế